اخبار برگزیده

غرغرانه

موقعه انتخاب واحد مثه عقده ئیا کل کلاسارو جوری انتخاب کردم که صبجا کلاس ندارم یعنی یا ده صبحه یا از دوازده 

ظهر شرو میشن   الان صبا بیکارم و پشیمون

همونام خیلیاشو استادا دارن کنسل میکنن و نمیان فعلا

.. الان بخوام حذف و اضافه کنم نمیشه کلاسای صب پر شدن

چه کنم ..این حجم از بیکاری رو 

عمومیارو خیلیاشو دانشگاه قبلی پاس کردم 

 


غرغرانه

غرغرانه

غرغرانه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها