اخبار برگزیده

20 دی بعد از امتحان بیوشیمی

 

 

http://tittas.org/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87

/بسته پستی امروز به دستم رسید^^

دارم میخونم و اگه جزوه هامم به همین صورت میخوندم نمره کامل میگرفتم D:

 

پ.ن همون کتاب تازه چاپ شده یکی از بلاگرا که فک کنم همه با بلاگشون اشنان

Qalampar.blogfa.com

قیمت مناسبی داشت و اون جغد کوچولوام توی بسته بود که خیلی دوستش داشتم

 


..... 

امروز ۲۰ دی خبر های بد و خوب باهم بود.. 

 

 


20 دی بعد از امتحان بیوشیمی

20 دی بعد از امتحان بیوشیمی

20 دی بعد از امتحان بیوشیمی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها